Máy phát hiện nghe lén chuyên dụng CX307+

1,650,000

Để các thiết bị quay lén, nghe lén mà mắt thường không nhận biết được bằng thiết bị phát hiện máy quay nghe lén CX307+.