Bộ báo động không dây GSM V3 chuyên nghiệp

(2 đánh giá) | Mã sản phẩm:

1,300,000

Hiển thị 6 vị trí thiết bị không dây trên trung tâm khi có trộm đột nhập. Nhắn tin và gọi điện thông báo trộm đột nhập qua 6 số điện thoại. Tin nhắn thể hiện vị trí trộm đột nhập.